Aktuality:

Podporují:

MČ Praha 9







Na provoz tohoto sportoviště přispívají 
Městská část Praha 9 a Magistrát hl. m. Prahy.
Děkujeme.