Povodeň 2013

Aktualizace:
  • 17.9.2013 - otevřeli jsme po povodni zrekonstruovanou tělocvičnu!
  • 1.5.2014 - děkujeme MČ Praha 9 a magistrátu hl.m. Prahy za granty na likvidaci škod, které byly schváleny v dubnu 2014

  • Děkujeme:
     


Nepříjemné události, 2.6. večer zaplavila náš areál rozvodněná Rokytka, která vystoupala v objektu do výše 80cm, snažili jsme se uhájit objekt co nejvíce s pomocí písku a čerpání, nicméně voda vystoupila cca o 60cm výše než při povodni v roce 2002, po několika málo desítkách minut jsme náš boj prohráli. Naše poděkování patří všem, kteří se o to pokusili a také zachránili spoustu materiálu přesunem do vyšších poloh.


Rád bych také ocenil pomoc krizového štábu Městské části Prahy 9, místostarostů p. Vážanského a p. Portlíka za jejich pomoc při příchodu povodně a likvidaci škod, která v tuto chvíli stále trvá. Vždy bylo možno se na ně osobně obrátit a pokud to jen trochu šlo, pomoc přišla. Městská část nám také velmi pomohla v týdnu po povodni bezplatným poskytnutím kontejnerů na odpad a vysoušeče.

Hodnotit škody je v tuto předčasné, určitě se ale vyšplhají do řádu statisíců, část škod doufáme pokryje pojistka, nicméně i tak bude tato povodeň představovat hlubokou finanční ránu do již tak napjatého rozpočtu. Výkonný výbor se bude snažit udělat vše pro co nejrychlejší obnovení provozu, věříme že to nakonec zvládneme, ale jakákoliv finanční pomoc bude více než vítaná, jakýkoliv příspěvek můžete zaslat na náš účet 245973329/0800, předem díky moc!

Všech dobrovolníkům, kteří se podíleli v hojném počtu na likvidaci škod, které nám povodeň způsobila patří veliký dík, bez jejich pomoci bychom nebyli schopni vše zvládnout. Díky!

Držte nám palce, nashledanou v sušších časech a potom nám pomůžete i tím, že si k nám přijdete zasportovat nebo na pivo do restaurace.

V týdnu se podařilo za vydatné pomoci dobrovolníků z řad členů našeho klubu, rodičů a dalších, uklidit všechny škody, vyhodit zničené věci a nyní již vysoušíme a čekáme na vyčíslení škody a plnění od pojišťovny, aby mohly začít větší stavební práce. Budova a klubová restaurace jsou v provozu, tělocvična bude bohužel mimo provoz delší dobu, otevřeme pravděpodobně až konce léta, je demontované obložení, zaplavené stěny musí vyschnout. Povrch tělocvičny pravděpodobně vydrží.

Stránku budeme průběžně aktualizovat. (aktualizace ukončena)

Martin Straka

Fotogalerie:
Comments